USD
НБУ
40.55
Готівка
40.95
EUR
НБУ
43.45
Готівка
44.25
Втрати орків: 5 2 9 7 5 0 (+1130)
USD
НБУ
40.55
Готівка
40.95
EUR
НБУ
43.45
Готівка
44.25

Деяких підприємців оминуть податкові перевірки: Парламент підтримав законопроєкт про "клуб білого бізнесу"

За документ мають ще проголосувати у другому читанні
Податки
Ілюстративне фото
Джерело: відкриті джерела

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №11084 про "клуб білого бізнесу". Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк у Telegram.

"За" проголосували 270 нардепів.

Зазначимо, що за документ мають ще проголосувати у другому читанні.

Що передбачає документ?

Якщо коротко, то у разі, якщо підприємець відповідає простим та прозорим критеріям щодо рівня сплати податків вище середнього по галузі та вищий за середні по галузі рівень заробітної плати, податковий контроль у вигляді перевірок за ним не здійснюється.

Автори зазначають, що нова концепція податкового адміністрування пронизана ідеєю про те, що "в особі податкового інспектора платник податків має отримати не фіскально орієнтованого контролера, а доброзичливого account manager, який супроводжуватиме платника податків, а в податковому контролі акценти змістяться з виявлення помилок і покарання платника податків на супровід, перевірку та коригування його повсякденної поведінки".

Тобто очікується, що системний підхід до управління податковими ризиками допомагатиме підвищити рівень прозорості та системності в роботі Державної податкової служби України, забезпечить ефективний розподіл ресурсів, дозволить досягти суттєвої економії часу як працівників органу контролю, так і платників податків загалом.

Якщо документ ухвалять, то в Україні з’явиться перелік платників податків із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану.

Хто сюди увійде?

Щоквартально туди вноситимуть юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, які відповідатимуть низці вимог і критеріїв з урахуванням системи оподаткування (зокрема, вимоги до рівня сплати податків, вимоги до рівня нарахування заробітної плати тощо).

До платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства належать юридичні особи та фізичні особи-підприємці, що одночасно відповідають таким вимогам:

а) відсутність податкового боргу та/або недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або загальна сума податкового боргу та/або боргу зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування не перевищує 180 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

б) відсутність за результатами документальних перевірок платника податків неузгоджених податкових (грошових) зобов’язань за податковими повідомленнями-рішеннями, за якими сума грошових зобов’язань або зменшення податку на додану вартість, заявленого до бюджетного відшкодування перевищує 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

в) відсутність допущених платником податків фактів порушення податкових обов’язків щодо подання звітності та/або документів (повідомлень);

г) відсутність винесених щодо платника податку податкових повідомлень – рішень про порушення граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів протягом року;

ґ) відсутність прийнятого щодо платника податків рішення про його відповідність критеріям ризиковості платника податку на додану вартість;

д) відсутність прийнятого щодо платника податків рішення про санкції;

До Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства включаються юридичні особи, що перебувають на загальній системі оподаткування, за умови одночасної відповідності таким критеріям:

а) рівень сплати податку на прибуток підприємств є рівним/вищим від середнього по галузі;

б) рівень сплати податку на додану вартість є рівним/вищим від середнього по галузі (крім платників, у яких питома вага обсягу експорту в загальному обсязі постачання дорівнює або перевищує 25%);

в) нарахування та/або виплата податковим агентом – юридичною особою доходів у вигляді заробітної плати за останні два звітні (податкові) періоди здійснюються на рівні не менше середньої заробітної плати у відповідній галузі у відповідному регіоні (за основним місцем обліку в територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику), помноженої на коефіцієнт 1,1, за умови, що середньомісячна чисельність працюючих за останні 12 місяців становить не менше п'яти осіб.

До Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства включаються юридичні особи, що перебувають на спрощеній системі оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи, за умови одночасної відповідності таким критеріям:

а) рівень сплати податків до зведеного бюджету є рівним/вищим від середнього по галузі;

б) нарахування та/або виплата податковим агентом – юридичною особою доходів у вигляді заробітної плати за останні два звітні (податкові) періоди здійснюються на рівні не менше середньої заробітної плати у відповідній галузі у відповідному регіоні (за основним місцем обліку в територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику), помноженої на коефіцієнт 1,1, за умови, що середньомісячна чисельність працюючих за останні 12 місяців становить не менше п'яти осіб.

До Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства включаються юридичні особи, що перебувають на спрощеній системі оподаткування та є платниками єдиного податку четвертої групи, за умови одночасної відповідності таким критеріям:

а) рівень сплати податків до зведеного бюджету на 1 гектар є рівним/вищим від середнього по країні;

б) нарахування та/або виплата податковим агентом – юридичною особою доходів у вигляді заробітної плати за останні два звітні (податкові) періоди здійснюються на рівні не менше середньої заробітної плати у відповідній галузі у відповідному регіоні (за основним місцем обліку в територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику), помноженої на коефіцієнт 1,1, за умови, що середньомісячна чисельність працюючих за останні 12 місяців становить не менше п'яти осіб.

в) площа наявних у платника податку у власності (на праві власності/користування) орендованих земельних ділянок становить не менше 500 гектарів включно або орендованих земельних ділянок комунальної та/або державної власності – не менше 0,5 гектара (станом на 1 січня поточного року), що задекларовані до 20 лютого поточного року та за які сплачено суму податкового зобов’язання з плати за землю у строки, передбачені законодавством, або платником податку, який перебуває на спрощеній системі оподаткування четвертої групи, сплачено податкові зобов’язання з єдиного податку в повному обсязі та у строки, передбачені законодавством.

До Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства включаються фізичні особи-підприємці, що перебувають на загальній системі оподаткування, за умови одночасної відповідності таким критеріям:

а) рівень податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб від провадження господарської діяльності та рівень сплати податку на додану вартість є рівним/вищим від середнього по галузі;

б) нарахування та/або виплата податковим агентом – фізичною особою – підприємцем доходів у вигляді заробітної плати за останні два звітні (податкові) періоди становить на рівні не менше середньої заробітної плати у відповідній галузі у відповідному регіоні (за основним місцем обліку в територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику), помноженої на коефіцієнт 1,1.

До Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства включаються фізичні особи-підприємці, що перебувають на спрощеній системі оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи, за умови одночасної відповідності таким критеріям:

а) задекларований обсяг доходу за податковий (звітний) період становить понад 5 мільйонів гривень та рівень сплати податків до зведеного бюджету є рівним/вищим від середнього по галузі;

б) нарахування та/або виплата податковим агентом – фізичною особою – підприємцем доходів у вигляді заробітної плати за останні два звітні (податкові) періоди становить на рівні не менше середньої заробітної плати у відповідній галузі у відповідному регіоні (за основним місцем обліку в територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику), помноженої на коефіцієнт 1,1.

Хто створюватиме перелік?

Ведення переліку забезпечуватиме Державна податкова служба України, а інформацію про включення до нього платник податків отримуватиме через електронний кабінет.

Які переваги матимуть такі особи?

Платники податків із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, включені до переліку, матимуть такі переваги:

  • мораторій на документальні перевірки, крім деяких видів;
  • скорочення строків камеральної та документальної перевірок з метою бюджетного відшкодування – п'ять календарних днів;
  • індивідуальні податкові консультації протягом п'яти календарних днів;
  • за платником податків закріплюється комплаєнс-менеджер, з яким платник зможе взаємодіяти, зокрема, з використанням засобів дистанційного зв’язку, у тому числі в режимі відеоконференції;
  • платник податків на свій запит у п’ятиденний строк має право отримати відомості про наявну в органу контролю податкову інформацію, яка може свідчити про податкові ризики в діяльності платника податків, а також консультацію щодо усунення таких ризиків.

Важливо

Запровадження системи управління комплаєнс-ризиками (дотримання вимог податкового законодавства) включно зі зміцненням доброчесності та довіри до Державної податкової служби було визначено критично важливою сферою для реформування податкової служби у рамках Меморандуму про економічну та фінансову політику.

Коли документ набере чинності?

Очікується, що закон набуде чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.

Читайте також:
В Україні зʼявиться військова поліція. Рада підтримала законопроєкт В Україні зʼявиться військова поліція. Рада підтримала законопроєкт
За надсилання образливих повідомлень сексуального характеру у месенджери каратимуть штрафом до 2720 гривень: Закон підписано За надсилання образливих повідомлень сексуального характеру у месенджери каратимуть штрафом до 2720 гривень: Закон підписано
Професійна свобода лікарям та їхня персональна відповідальність перед пацієнтом: Що зміниться в Україні після впровадження медичного самоврядування Професійна свобода лікарям та їхня персональна відповідальність перед пацієнтом: Що зміниться в Україні після впровадження медичного самоврядування
Функції ТЦК можуть передати цивільним органам: У Раді вже обговорюють це питання Функції ТЦК можуть передати цивільним органам: У Раді вже обговорюють це питання